Chór Akademii Morskiej w Szczecinie

Cantio Lodziensis / Łódź

Grand Prix na XIV Łódzkim Festiwalu Chóralnym Cantio Lodziensis (20 listopada 2011 r.).