Chór Akademii Morskiej w Szczecinie

Festiwal w Kownie / Litwa

Wyjazd na Litwę na Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. Juozasa Naujalisa w Kownie oraz do Kiejdan i Wilna.
8-12 kwietnia 2015 r.