Chór Akademii Morskiej w Szczecinie

Wschód-Zachód-Zbliżenia / Radomsko

Koncerty na VIII Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Wschód-Zachód-Zbliżenia w Radomsku (30 czerwca – 1 lipca 2012 r.).