Chór Akademii Morskiej w Szczecinie

Beatyfikacja Kard. St. Wyszyńskiego

Koncert z okazji beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski.
Premiera Te Deum pro patria Marka Czerniewicza.