Chór Akademii Morskiej w Szczecinie

Festiwal Chóralny w Kownie

Wyjazd na Międzynarodowy Festiwal Chóralny w Kownie (Litwa), 8-14 kwietnia 2015 r.