Chór Akademii Morskiej w Szczecinie

Koncert muzyki sakralnej

Oprawa mszy św. i koncert muzyki sakralnej w kościele pw. św. Dominika, plac Ofiar Katynia 1.