Chór Akademii Morskiej w Szczecinie

Oprawa Mszy Św.

Oprawa mszy św., Bazylika pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Bogurodzicy 3a.