Chór Akademii Morskiej w Szczecinie

Oprawa mszy. św.

Oprawa Mszy św. w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę.