Chór Akademii Morskiej w Szczecinie

Aktualności

Wyśpiewali nagrody – sukces chórzystów

Artykuł o nagrodach na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym na Litwie.
Kurier Szczeciński, 21 kwietnia 2015 r.